Om oss

Vi är en ideell organisation som drivs av ett antal personer med ett stort hjärta för både juridik, rättvisa och samhällsutveckling. Fundamentet för organisationens verksamhet är att allting vi gör är gratis. Detta utifrån vårt brinnande intresse för både juridik men också den utsatt- och sårbarhet som existerar på nätet. I huvudsak handlar vårt arbete om att hjälpa utsatta personer som blivit sexuellt ofredade på nätet, det kan till exempel vara via sociala medier i form av Snapchat, Instagram, Whatsapp och vidare.

Vi tror väldigt hårt på att upplysa kring fenomenet där såväl kvinnor och tjejer, unga som gamla får dagligen motta oönskade bilder och videoklipp av sexuell karaktär. Vi vill agera handlingskraftigt på ett juridiskt plan och bidra med vår kunskap för att hjälpa utsatta personer juridiskt. 

Det handlar om social brottslighet

Tillsammans skapar vi en förändring

Vårt uppdrag

Vårt primära uppdrag är att erbjuda gratis juridisk handlingskraft, rådgivning och stöttning. Detta för att förenkla och effektivisera en utsatt persons process, från att ha blivit sexuellt ofredad på nätet till att vidta vissa juridiska åtgärder i förhållande till omständigheterna.

Det arbete som vi utför resulterar i sin tur och i följd av just vår verksamhet i polisanmälningar, ev. åtal, ev. fällande domar, och ev. utbetalade skadestånd som i sin tur är i följd av ersättningsanspråk.

 

Vårt uppdrag handlar om att stå på såväl kvinnor och tjejers sida oavsett ålder när kanske inte andra gör det.

Vår vision

Vår vision är väldigt tydlig och koncis. Vi vill eftersträva en utveckling där såväl kvinnor och tjejer, unga som gamla inte dagligen behöver utsättas för sexuellt ofredande i form av oönskade bilder och/eller videoklipp på nätet. 

En sådan utveckling är nödvändig. Vi vill även se och eftersträva en utveckling där det faktiskt uppmuntras till att anmäla oönskade bilder och videoklipp av sexuell karaktär.

 

Vi tror även starkt på att genom vår verksamhet möjliggöra en förändring på detta problem, emellertid att förövare blir i en mycket större utsträckning åtalade och fällda för sådana gärningar. 

©2021 Oönskad.se | Ansvarig utgivare: Petter Andersson | Tel: 090-18 83 53 | Måndag - fredag: 08:00 - 17:00 | All rights reserved 

  • Black Facebook Ikon
  • Black Instagram Ikon